Fysiotherapie

Tijdens de 1e behandeling vindt er een vraaggesprek plaats waarbij zoveel mogelijk informatie verzameld wordt over het klachtenbeeld.

Daarna volgt er een lichamelijk onderzoek om een aantal zaken te bevestigen dan wel uit te sluiten. Aan de hand van de verkregen informatie wordt dan een werkdiagnose opgesteld, welke de basis vormt voor het behandelplan.

Als het behandelplan besproken is volgt er een deelbehandeling in de nog beschikbare tijd. Eventueel volgen er nog adviezen, huiswerkoefeningen of leefregels en wordt er een vervolgbehandeling gepland.

Bij de eerstvolgende behandeling zal er navraag gedaan worden over het effect van de voorgaande behandeling. Dan volgt er weer een lichamelijk onderzoek en herhaalt zich dit proces.