Flexchair/Rompbalanstrainer

Lage rugklachten komen veel voor in het dagelijks leven en er zijn veel methoden om hierop invloed uit te oefenen.

De Flexchair is een oefenapparaat ter bevordering van de mobiliteit en stabiliteit van de lage rug. Met een zender op de Flexchair/RBT en een ontvanger op het beeldscherm wordt het beweegvermogen van de rug middels een computerprogramma vastgelegd.

De beoordelingstest, uitgevoerd met de FlexChair/RBT, wordt Persoonlijke Actieve Rug-test of kortweg PAR-test genoemd. Deze PAR-test bestaat uit het maken een zestal geprotocolleerde bewegingen, zichtbaar gemaakt in een gekleurde vlakverdeling op het beeldscherm. De gevraagde bewegingen lopen in moeilijkheidsgraad op.

Kleur- en gebiedsverdeling en regelmaat van bewegen zijn bepalend voor de beoordelingsscore. Deze PAR-score zal variëren tussen 0 en 200+. Aan de hand van deze uitslag en de persoonlijke beoordeling van de therapeut wordt het oefenschema/behandelplan bepaald. De totale duur van de PAR-test bedraagt 13,5 minuten.

Met de training, uitgevoerd met de FlexChair/RBT, wordt, naar aanleiding van de PAR-test analyse, de houding en belastbaarheid van de lage rug verbeterd.